Nederlandse FiveM: Ons uniek drugssysteem


Wij hebben ons eigen, uniek, drugssysteem gemaakt. In deze tutorial vertellen we je de locaties niet, maar leggen we je wel uit hoe het systeem globaal werkt.

Je eigen drugszone claimen

Te claimen zone:
> Coke farm + coke verwerk
> Weed farm + weed verwerk
> Chemicals farm
> Thionylchloride farm
> Sodiumhydroxide farm
> Sulfuricacid farm
> Meth verwerk
> LSD verwerk
> Heroin farm + heroin verwerk
> Hydrochloricacid farm

Enkele voorbeelden voor criminele activiteiten:
> Een succesvolle jacht overval uitvoeren
> Een succesvolle juwelier overval uitvoeren
> Illegaal voertuigen verkopen bij een chopshop
> Een succesvolle geldautomaat hack uitvoeren

Enkele voorbeelden voor politie activiteiten:
> Een boete uitdelen
> Een taakstraf uitdelen
> Een gevangenisstraf uitdelen
> Een voertuig in beslag nemen

Overwinningen zijn punten die je kunt verdienen door criminele activiteiten uit te voeren.
Mankrachten zijn punten die het politiekorps krijgt door politie activiteiten uit te voeren.

Iedere te claimen zone kost een verschillend aantal overwinningen. Bijvoorbeeld 10.
Een te claimen zone kan je claimen met overwinningen.
Indien je de zone claimt krijg jij voor iedere actie die iemand daar uitvoert 1 of 2 euro opbrengsten. Deze opbrengsten kan je in de zone ophalen.
Een geclaimde zone kan je ontmantelen voor dubbel de kosten van die zone met overwinningen.
De politie kan de zone ontmantelen voor dubbel de kosten van die zone met mankrachten.
Indien een zone ontmanteld wordt komt er direct automatisch een nieuwe te claimen zone beschikbaar en de overgebleven opbrengsten zijn beschikbaar voor de eerst volgende claimer.
Iedere maand worden alle overwinningen en mankrachten gereset naar 0. De zone die je hebt geclaimd blijf je wel houden.

Bij sommige locaties staat een NPC ped waaraan je deze locatie dus kunt herkennen. Indien dat niet de locatie van vandaag is staat er wel een ped, maar geen groene marker. Je hebt de groene marker nodig om te kunnen verzamelen of verwerken.

Je kunt onze server altijd vinden onder de naam ‘Dutch Players’ maar je kunt ook verbinden via connect "cfx.re/join/garydo"
Voor vragen kan je terecht in onze Nederlandse Discord server.

Reacties zijn uitgeschakeld hier.